Οι ευκαιρίες του αύριο καθορίζονται από τις προκλήσεις του σήμερα. Ανακαλύπτουμε, οραματιζόμαστε, στοχαζόμαστε, σκεφτόμαστε και αποφασίζουμε. Η αντίληψη και η ευελιξία του σήμερα απελευθερώνουν την ενεργητικότητα και γίνονται η βάση για ένα καλύτερο αύριο.

Το 2020, η Τράπεζα Πειραιώς αναδιαμορφώνεται και αναλαμβάνει τον ρόλο του ηγέτη στον τραπεζικό χώρο μέσα από την πορεία της προς έναν νέο τρόπο λειτουργίας. Ξεπερνάει τα στενά όρια του χρηματοπιστωτικού οργανισμού και μεταβαίνει σε έναν πιο ενεργητικό, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, υπεύθυνο ρόλο.

Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η μόνη ελληνική τράπεζα που συνδιαμόρφωσε τις παγκόσμιες Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής και πρωτοστατεί σήμερα στην εφαρμογή τους. Με αυτόν τον τρόπο βάζει τις βάσεις για ένα βιώσιμο και καλύτερο μέλλον για όλους μας.

ΤΟ 2020 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ 2020 (€ δισ.)

Ενεργητικό71,6
Δάνεια
προ απομειώσεων
και προσαρμογών49,5
Καταθέσεις49,6

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

31%
Δάνεια
29%
Καταθέσεις
19%
Brokerage
28%
Καταστήματα
32%
ATMs
39%
Leasing
28%
e-users
26%
Cards
Acquiring
31%
Bancassurance
14%
Asset
Management

Πελάτες Τράπεζας Πειραιώς

Ενεργοί πελάτες στην Ελλάδα5,5 εκατ.
Ποσοστό πελατών που αξιολόγησαν
τη συνολική τους εμπειρία με την
Τράπεζα Πειραιώς ως «Εξαιρετική / Καλή»93%

Ανθρώπινο δυναμικό Ομίλου

Εργαζόμενοι (FTEs)10.379
Ανθρωποώρες εκπαίδευσης στην Τράπεζα319.369
Ποσοστό προαγωγών
που καλύφθηκαν από
γυναίκες55%
Ποσοστό γυναικών
σε θέσεις ανώτατης
διοίκησης 21%
Ποσοστό γυναικών
σε διοικητικές θέσεις 49%

ΚΟΙΝΩΝΊΑ

Άτομα που επωφελήθηκαν από τις 78 δράσεις
εθελοντισμού και Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου15.619
Κύκλοι προγράμματος Project Future5
Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα
Project Future & ReGeneration (2018–2020)2.600
Προσφορά Υγειονομικού Υλικού και Ενίσχυση του Ε.Σ.Υ.
ως έμπρακτη συνεισφορά στην αντιμετώπιση της Covid-19€1 εκατ.
Φορείς που ενισχύθηκαν με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την υποστήριξη
των αδύναμων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας
και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ) και Παιδικά Χωριά SOS.2
Σχολεία και εκπαιδευτικοί φορείς σε όλη την Ελλάδα
που έλαβαν δωρεά μηχανογραφικού εξοπλισμού>160
Διάθεση γραφειακού εξοπλισμού
σε 50 σχολεία και 41 λοιπούς φορείς~2.500 τεμ.
Σύνολο προμηθευτών αγαθών και υπηρεσιών9.000

Πολιτισμός

Επισκέπτες στα Μουσεία του ΠΙΟΠ94.660
Δωρεάν είσοδος στα Μουσεία του ΠΙΟΠ*63,7%
*Τα Μουσεία του ΠΙΟΠ ήταν κλειστά για το χρονικό διάστημα πέντε μηνών το 2020, στο πλαίσιο των μέτρων καταπολέμησης της πανδημίας Covid-19.
Θεματικά Μουσεία σε επιλεγμένα
σημεία της ελληνικής περιφέρειας9
Εκθέσεις13
Πολιτιστικές δράσεις182
Συνεργασίες με τρίτους φορείς72
Τακτικά εκπαιδευτικά
προγράμματα για παιδιά223
Δράσεις ψυχαγωγίας και
εκπαίδευσης για παιδιά91
Μαθητές που επωφελήθηκαν από
τις εκπαιδευτικές δράσεις του ΠΙΟΠ1.719

Περιβάλλον

Πράσινοι πελάτες36.200
Σύνολο ενεργών πιστοδοτικών
ορίων πράσινης χρηματοδότησης€2,5 δισ.
Αποφυγή εκπομπών CO2 μέσω
χρηματοδοτούμενων έργων ΑΠΕ (έως το 2020)4 εκατ. τόνοι
Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε
στην Τράπεζα Πειραιώς προήλθε
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέσω
της εξασφάλισης Εγγυήσεων Προέλευσης100%
Κτηριακές υποδομές της Τράπεζας που
υποβλήθηκαν σε online παρακολούθηση
ενεργειακών καταναλώσεων και κατανάλωσης
νερού από το Ενεργειακό Γραφείο~330

Πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ):
EMAS/ISO 14001:2015 Ευρωπαϊκός Κανονισμός / Διεθνές Πρότυπο

Κτηριακές υποδομές ενταγμένες στο ΣΠΔ606
Εργαζόμενοι άμεσα εμπλεκόμενοι στο ΣΠΔ710
Μέση ετήσια εξοικονόμηση μέσω της υλοποίησης
προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης€5,5 εκατ.
Ετήσια μείωση κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας ανά m2-8%
Ετήσια μείωση κατανάλωσης
νερού ανά εργαζόμενο-23%
Ετήσια μείωση εκπομπών Scope 1 & 2-13%
Ετήσια μείωση συνολικών εκπομπών
CO2 Scope 1, 2 & 3 ανά εργαζόμενο-44%

This resolution is not supported.
Please use a device with a larger resolution or increase your browser's width/height

This browser is not supported.
To enter please use an upgraded version or other browser.