ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2019

Στοιχεία Ομίλου 2019 (€ δισ.)

61,2

Ενεργητικό

48,6

Δάνεια
προ απομειώσεων
και προσαρμογών

47,4

Καταθέσεις

Μερίδιο Αγοράς της Τράπεζας Πειραιώς

29%

Δάνεια

29%

Καταθέσεις

17%

Brokerage

38%

Leasing

29%

e-users

31%

Bancassurance

29%

Καταστήματα

30%

ATMs

25%

Cards Acquiring

11%

Asset Management

Πελάτες

Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η 1η ελληνική τράπεζα, από όλο τον κόσμο, που συμμετείχε στη διαμόρφωση των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής – UNEP FI 5,5 εκατ.

Ενεργοί πελάτες στην Ελλάδα

95%

των πελατών αξιολόγησαν τη συνολική τους εμπειρία με την Τράπεζα Πειραιώς ως «Εξαιρετική / Καλή»

Ανθρώπινο δυναμικό

11.555

Εργαζόμενοι (FTEs)

81%

Συμμετοχή στην Έρευνα Κουλτούρας με >70% μέσος όρος θετικών απαντήσεων

130

Δράσεις εθελοντισμού και
εταιρικής υπευθυνότητας

449.105

Ανθρωποώρες εκπαίδευσης στην Τράπεζα

97%

Ολοκλήρωση των αξιολογήσεων απόδοσης Become and Achieve

34.333

Άτομα στην κοινότητα που επωφελήθηκαν από τις δράσεις εθελοντισμού και εταιρικής υπευθυνότητας

Περιβάλλον

73%

Αύξηση χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ανά εργαζόμενο

~350

Κτηριακές υποδομές της Τράπεζας υποβλήθηκαν σε online παρακολούθηση ενεργειακών καταναλώσεων και κατανάλωσης νερού από το Ενεργειακό Γραφείο

-6,1%

Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά m2

-4,5%

Μείωση κατανάλωσης χαρτιού ανά εργαζόμενο

-5,2%

Μείωση κατανάλωσης νερού ανά εργαζόμενο

Πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ):
EMAS / ISO 14001:2015

Ευρωπαϊκός Κανονισμός/ Διεθνές Πρότυπο

673

Κτηριακές υποδομές ενταγμένες στο ΣΠΔ

770

Εργαζόμενοι άμεσα εμπλεκόμενοι στο ΣΠΔ

€5,5 εκατ.

Ετήσια εξοικονόμηση μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης

Κοινωνία

 • 54.438

  Μαθητές που επωφελήθηκαν από τις εκπαιδευτικές δράσεις του ΠΙΟΠ

 • 815

  Τακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά

  9

  Θεματικά Μουσεία σε επιλεγμένα σημεία της ελληνικής περιφέρειας

 • 303

  Δράσεις ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης για παιδιά

  34

  Εκθέσεις

 • 194

  Συνεργασίες με τρίτους φορείς

  307

  Πολιτιστικές δράσεις

 • 337.266

  Επισκέπτες στα Μουσεία του ΠΙΟΠ

  72,4%

  Δωρεάν είσοδος στα Μουσεία του ΠΙΟΠ

This resolution is not supported. Please use a device with a larger resolution or increase your browser's width/height